mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 29 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław, Zenon

 

Upadłość Sky Club Sp. z o.o. – komunikat dla poszkodowanych klientów

 

Postanowieniem z 29 marca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ogłosił upadłość Sky Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42, obejmującą likwidację majątku upadłego i zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt X GUp 28/13.


Sąd wyznaczył sędziego komisarza – Aleksandrę Ziółkowską-Majkowską oraz syndyka masy upadłości - Lechosława Kochańskiego (ul. Jasnodworska 7 lok. 103, 01-745 Warszawa, tel. 22 639 45 55).


Wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - Numer 67/2013 (4184) z 5 kwietnia 2013 r., Pozycja 4732.  - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100, sygn. akt X GUp 28/13.

 


Więcej informacji na stronach:
- Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych www.upadlosci-warszawa.pl
- Internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego www.imsig.pl


Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje, że  występuje wyłącznie do Gwaranta na rzecz poszkodowanych klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umów gwarancji ubezpieczeniowych Sky Club Sp. z o.o., na zasadach określonych w treści tych umów. Marszałek Województwa Mazowieckiego nie pośredniczy w zgłaszaniu wierzytelności do masy upadłościowej – w tych sprawach należy kontaktować się z syndykiem masy upadłości.

 

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przypomina, że termin składania roszczeń w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi ze środków z umów gwarancji ubezpieczeniowych Sky Club Sp. z o.o. wystawionych przez TU EUROPA S.A. upływa 8 sierpnia 2013 r.

 

Prosimy o jak najszybsze przesyłanie zgłoszeń oraz niezwłoczne uzupełnianie braków w roszczeniach, w przypadku otrzymania z tutejszego Urzędu informacji o niekompletnej dokumentacji. Proces przesyłania informacji zwrotnych do klientów, którzy złożyli roszczenia, nadal jest w toku. Każda poszkodowana osoba otrzyma informację drogą pocztową lub e-mailową.

 

Przypominamy o konieczności poinformowania Urzędu o ewentualnych okolicznościach zmieniających kwotę roszczenia (np. częściowy lub całkowity zwrot wpłaty z innego źródła, m.in. z banku) oraz o zmianie danych zawartych w formularzu zgłoszenia roszczenia, np.: numeru rachunku bankowego, nazwiska, adresu.

 

Źródło i więcej informacji: tutaj

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie