mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 21 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Agnieszka, Inez, Jarosław

Zakończyły się prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

 

Starosta Będziński informuje, że zakończyły się prace geodezyjne związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze całego Powiatu Będzińskiego.

 

Celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków była aktualizacja, podniesienie wiarygodności i jakości posiadanych danych dotyczących właścicieli i działek.

 

Całość przedsięwzięcia została sfinansowana wyłącznie ze środków własnych oraz pozyskanych przez Starostę Będzińskiego.

 

W ramach prowadzonych prac, między innymi, zaktualizowano użytki gruntowe. Przy określeniu użytków zostały zastosowane kryteria zawarte w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( tj. Dz.U. z 2019r., poz. 393 ). W tym miejscu należy zaznaczyć, iż wykonawca prac w szczególności kierował się sposobem użytkowania gruntu, funkcją budynków usytuowanych na gruncie.

 

 W oparciu o przepisy geodezyjne do użytku „B” określanego w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe zalicza się grunty:

  • zajęte pod budynki mieszkalne,
  • zajęte pod budynki gospodarcze, garaże, altany, wiaty itp.,
  • podwórza, dojazdy, przejścia,
  • przydomowe place gier, zabawa i odpoczynku,
  • przewody naziemne, oczyszczenie ścieków, śmietniki,
  • obiekty małej architektury, oczka wodne, ogródki skalne,
  • ogrodzenia,
  • trawniki,
  • rabaty, kwietniki, warzywniki,
  • położone między budynkami lub bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu.

 

 

Należy podkreślić, że przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego w żaden sposób nie ma odzwierciedlenia przy określaniu zasięgów użytków gruntowych.

 

Przy uwzględnieniu prowadzonej procedury, w pierwszej połowie stycznia 2022 roku, zostanie przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ogłoszenia Starosty Będzińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich gmin Powiatu Będzińskiego.

 

Informacja o publikacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Będzinie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszeń Starosty Będzińskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego przepisy dają możliwość zgłoszenia zarzutów do stanu ujawnionego w operacie opisowo – kartograficznym. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Jeżeli zarzuty zgłoszone zostaną po ww. terminie wnioski będą rozpatrywane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

Jednocześnie informuję, że zawsze można wystąpić do Starosty z wnioskiem o aktualizację danych ewidencyjnych wraz z dokumentami uzasadniającymi wnioskowaną zmianę. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że każda sprawa traktowana będzie indywidualnie i weryfikowana pod względem zasadności zgłoszonych zmian.

 

Z uwagi na szeroki zakres zmian, Starosta z urzędu, cyklicznie będzie przesyłał zawiadomienia o zmianie wraz z odpowiednimi dokumentami do właściwego miejscowo sądu rejonowego, celem aktualizacji zapisów zawartych w dziale I ksiąg wieczystych.

 

Mając na względzie okres pandemii i konieczność wypełnieni nowej deklaracji podatkowej, na wniosek właściciela istnieje możliwość przygotowania odpowiedniego zawiadomienia o zmianie w zakresie zmian wynikłych w trakcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie