mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie  IV ” oraz w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (V)”

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach:

26.04.2021 r. - 30.04.2021 r.

17.05.2021 r. - 21.05.2021 r.

21.06.2021 r. - 25.06.2021 r.

 

Osobami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są osoby bezrobotne spełniające poniższe kryteria, w szczególności:

a) kobiety powyżej 30 roku życia

oraz

b) mężczyźni powyżej 30 roku życia, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby niepełnosprawne

- osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy licząc również okres przed rejestracją w PUP)

- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. do wykształcenia średniego włącznie, bez szkół policealnych/pomaturalnych i wyższych)

 c) osoby do 30 roku życiu (tj. do dnia 30 urodzin)

 

 

Wnioski oraz Regulamin  zamieszczone są  na stronie internetowej

http://bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania1

 

 

Wnioski można składać drogą elektroniczną po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłać pocztą czy przesyłka kurierską na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A, 42-500 Będzin lub złożyć  w siedzibie tut. Urzędu w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku.

 

KOMUNIKAT -  nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

 


KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

dla skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta.

 

Umowy o dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Będzinie (IV)” oraz w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim(V)”

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach:

26.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

17.05.2021 r. do 21.05.2021 r.

21.06.2021 r. do 25.06.2021 r.

 

Do wykonywania pracy na utworzonych w ramach przyznanych refundacji stanowiskach pracy kierowane będą osoby bezrobotne spełniające jedno z poniższych kryteriów:

a) kobiety powyżej 30 roku życia,

b) mężczyźni powyżej 30 roku życia, należący co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy licząc również okres przed rejestracją w PUP),

- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. do wykształcenia średniego włącznie, bez szkół policealnych/pomaturalnych i wyższych),

 c) osoby do 30 roku życiu (tj. do dnia 30 urodzin).

 

Wnioski oraz Regulamin są dostępne w siedzibie tut. Urzędu (pokoju nr 203) oraz zamieszczone na stronie internetowej

http://bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania1

 

Wnioski można składać droga elektroniczna po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłać pocztą czy przesyłką kurierską na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A, 42-500 Będzin lub złożyć w siedzibie tut. Urzędu w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku.

 

KOMUNIKAT - nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie