mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Kolejne pieniądze pozyskane na aktywizację młodych

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie pozyskał w konkursie


O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

dodatkowe środki na WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY!

 

 

Z POWER-em do pracy!

Dofinansowanie w naszych rękach!

 

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż wniosek o dofinansowanie projektu pt. Z POWER- em do pracy! złożony w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-003/20 w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER, uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i na mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 9 lutego 2021 roku został przyjęty do realizacji.

 

Projekt skierowany będzie do 30 osób młodych (16 kobiet i 14 mężczyzn) w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie jako osoby bezrobotne, z których: 80% osób. które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. - 24 uczestników projektu, 20% osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osób z kat. NEET, osób z niepełnosprawnością, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne - 6 uczestników projektu). Kryterium jest związane z pogorszeniem sytuacji na rynku pracy wynikającej z następstw ekonomicznych stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii, dlatego interwencja w ramach projektu ukierunkowana będzie na wsparcie osób, które w wyniku pandemii wirusa SARS-CoV-2 utraciły zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy, a także do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Nasz wniosek zajął 4 miejsce na liście rankingowej otrzymując łącznie 94 pkt. podczas oceny merytorycznej.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 444 060,00 zł.

Planowane formy wsparcia w projekcie: pośrednictwo pracy/doradztwo zawodowe, prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem: 30 (16 kobiet, 14 mężczyzn)

 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz innych projektach biorących udział w konkursie są dostępne na: https://power.wup-katowice.pl/czytaj/konkurs_nr_powr_01_02_01_ip_13_24_00320_28082020

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie