mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza

nabór  wniosków  o  organizowanie  prac  interwencyjnych  ze  środków Funduszu  Pracy
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów EFS PO WER i EFS RPO.Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 01.02.2021r. do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.


Okres refundacji części poniesionych kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego wynosi 6 miesięcy oraz nie może przekroczyć 31.10.2021 r.


O źródle finansowania każdej umowy o organizowanie prac interwencyjnych decyduje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.


Wnioski oraz Zasady przyznawania refundacji części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych dostępne są na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania1?


Wnioski można składać drogą elektroniczną po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłać pocztą czy przesyłką kurierską na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17 A, 42-500 Będzin lub złożyć  w siedzibie tut. Urzędu w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku.


                                        
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza

nabór  wniosków  o  dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,

który ukończył 50 rok życia  dla 8 osób bezrobotnych.Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 01.02.2021r. do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.

Okres dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Wnioski oraz Zasady przyznawania dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia dostępne są na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania1?


Wnioski można składać drogą elektroniczną po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłać pocztą czy przesyłką kurierską na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17 A, 42-500 Będzin lub złożyć w siedzibie tut. Urzędu w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie