mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów: EFS PO WER i EFS RPO.

 

Staż może trwać nie krócej niż 3 miesiące, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy – w przypadku osób do 30 roku życia, natomiast w przypadku osób powyżej 30 roku życia maksymalnie 6 miesięcy.

 

Wnioski będą przyjmowane od dnia 14.01.2021r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/wym cel. W przypadku wyczerpania środków na finansowanie umów w sprawie zorganizowania stażu, stosowna informacja zostanie opublikowana w siedzibie tut. Urzędu oraz na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl .


Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w oparciu o Regulamin w sprawie organizacji staży w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.

 

O źródle finansowania każdej umowy w sprawie zorganizowania stażu decyduje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie. Umowy stażowe będą zawierane od miesiąca lutego 2021r.

 

Zobowiązanie do zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu stażu dla ww. organizatorów stażu będzie wynikać z zawartej umowy w sprawie zorganizowania stażu.

 

Druki wniosków oraz w/wym Regulamin dostępne są wyłącznie na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl w zakładce: Dla pracodawców-przedsiębiorców/Dokumenty do pobrania.

 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie