mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 29 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław, Zenon

Nowe uprawnienia abonentów telekomunikacyjnych

 

21 grudnia 2020 r. weszły w życie zmiany ustawy Prawo telekomunikacyjne.  Prokonsumenckie zmiany to m. in.  koniec z automatycznym przedłużeniem umowy i zdalne wypowiedzenie umowy.

 

 

 

 

Rozwiązanie, odstąpienie oraz wypowiedzenie umowy w formie dokumentowej
Dostawca usług, który umożliwia zawieranie umów w formie dokumentowej, ma obowiązek umożliwić abonentowi również rozwiązanie, odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie w formie dokumentowej.
Jeżeli wypowiadasz umowę w formie dokumentowej, dostawca usług powiadomi Cię o otrzymaniu Twojego oświadczenia nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego:
1. SMS-em na Twój numer kontaktowy,
2. telefonicznie, na podany przez Ciebie numer telefonu stacjonarnego.
Dostawca usług ma 14 dni by na trwałym nośniku, np. mailem, potwierdzić Ci przyjęcie oświadczenia wskazując:
• nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia,
• dzień otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
• dzień rozwiązania umowy.
Wypowiedzenie umowy z aktualnym dostawcą usług i skorzystanie z oferty innego dostawcy, będzie proste jak nigdy dotąd. Zrobisz to bez wychodzenia z domu, a dostawca przekaże Ci potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia umowy.

 

Bez automatycznego przedłużenia umowy
Do tej pory dostawca usług nie miał obowiązku informowania abonentów o automatycznym przedłużeniu umowy.  Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Dostawca usług poinformuje Cię o przedłużeniu umowy, nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta.
Jeśli zawarłeś umowę na czas określony, która ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, po okresie jej obowiązywania, możesz ją wypowiedzieć w każdej chwili z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia będziesz ponosił koszty abonamentu i usług objętych umową.
Dostawca usług poinformuje Cię o:
1. automatycznym przedłużeniu umowy na czas nieokreślony,
2. sposobach rozwiązania umowy,
3. najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych.
Dzięki temu będziesz mógł podjąć decyzję, czy nadal chcesz być klientem danego dostawcy czy nie.
Dodatkowo, co najmniej raz w roku dostawca usług będzie zobowiązany poinformować Cię o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

 

Monitoring zużycia danych
Dostawca usług w sieci ruchomej będzie zobowiązany do:
1. zapewnienia konsumentom narzędzia umożliwiającego monitoring wykorzystania usług rozliczanych o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych,
2. powiadamiania konsumenta o wykorzystaniu limitu zużycia usług w ramach wybranego przez konsumenta pakietu taryfowego.
Jako konsument zyskujesz narzędzie do sprawdzenia ile i jakich usług wykorzystałeś, w tym ile danych zużyłeś w ramach swojego pakietu dostępu do internetu. Dodatkowo będziesz powiadamiany o wykorzystaniu określonego limitu w ramach wybranego pakietu taryfowego.

 

Więcej czasu na przeniesienie numeru
Zgodnie z nowymi przepisami zachowujesz prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż miesiąc od daty rozwiązania umowy. To udogodnienie zapewni Ci dodatkowy czas na dopełnienie formalności związanych z wyborem nowego dostawcy usług po rozwiązaniu umowy. Nie narazisz się na przypadkową utratę dotychczasowego numeru.

 

Zachowanie ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu
Zyskujesz prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowania Ci usługi nie później niż w terminie 1 dnia roboczego po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć Ci usługi na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę terminu aktywacji usługi.
Dzięki temu będzie miał pewność, że decydując się na zmianę dostawcy, nie pozostaniesz bez usługi dostępu do internetu przez długi czas.

 

Zachowanie dostępu do korespondencji email, po rozwiązaniu umowy
W przypadku rozwiązania umowy na dostęp do internetu, w ramach której dostawca usług zapewniał Ci dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z nazwą handlową lub znakiem towarowym dostawcy, możesz żądać od dostawcy usług zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 1 roku od dnia rozwiązania umowy.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie