mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 29 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław, Zenon

Komunikat dot. składania roszczeń przez klientów Alfa Star S.A.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 29 sierpnia 2015r. w godzinach popołudniowych od Alfa Star S.A. oświadczenia o niewypłacalności Marszałek Województwa Mazowieckiego uruchomił procedurę wynikającą z umów gwarancji ubezpieczeniowych.

 

 

Alfa Star posiada 3 umowy gwarancji ubezpieczeniowych, wystawione przez Europäische Reiseversicherung AG, Odział w Polsce:

  1. nr G/2013/216 z dnia 20 sierpnia 2013 r., obowiązującą od 17 września 2013 r. do 16 września 2014 r. na kwotę 24,6 mln zł,
  2. nr G/2014/137 z dnia 1 września 2014 r. obowiązującą od 17 września 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. na kwotę 19,4 mln zł,
  3. nr G/2015/001 z dnia 12 stycznia 2015 r. obowiązującą od 17 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2016 r. na kwotę 20 mln zł.

 

Zgodnie z zapisami ww. umów gwarancji ubezpieczeniowych termin składania roszczeń w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi upływa:

- dla umów zawartych do 16 września 2014 r. 16 września 2015 r. !!!

- dla umów zawartych od 17 września 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. – 16 stycznia 2016 r.

- dla umów zawartych od 17 stycznia 2015 r. – wrzesień 2016 r. 

 

Wszyscy klienci, którzy zawarli umowy

do 16 września 2014 r.

są proszeni o jak najszybsze składanie roszczeń,

gdyż okres na składanie roszczeń upływa

16 września 2015 r.!!!

 

Wszystkie osoby, które chcą zgłosić roszczenia do umów gwarancji Alfa Star S.A., wynikające z niewypłacalności ww. spółki, powinny dostarczyć następujące dokumenty:

  1. formularz zgłoszenia roszczenia z umów gwarancji ubezpieczeniowych (znajdującego się poniżej w odrębnym pliku),
  2. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy biurem podróży i klientem;
  3. kopię dowodu wpłaty klienta na rzecz biura podróży należności za imprezę turystyczną określonej w ww. umowie.

 

Dokumenty należy przesłać / dostarczyć na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Kultury, Promocji i Turystyki

ul. Brechta 3

03-472 Warszawa

 

 

Informacje można uzyskać wysyłając wiadomość na specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod nr (22) 5979544, (22) 5979543.

 

Środki z umowy gwarancji ubezpieczeniowej przeznaczone są na:  

  1. Pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu;
  2. Zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
  3. Zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu.

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych oraz treścią umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie podlegają zwrotowi ze środków z ww. umowy gwarancji:

- zakup pojedynczej usługi np. biletu lotniczego lub zakwaterowania;

- roszczenia z anulowanych umów lub z tytułu niewłaściwego wykonania umów, które miały miejsce przed uruchomieniem środków z gwarancji;

- koszty wykupionego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i innych dodatkowych ubezpieczeń;

- koszty wszelkich świadczeń nie objętych umową, np. wycieczek wykupionych na miejscu od innych usługodawców;

- odszkodowania za straty moralne, zadośćuczynienie itp.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego nie posiada kompetencji do uznawania roszczeń za zasadne lub bezzasadne, ani też do wyliczania wysokości należnych kwot zwrotu. Pełni on jedynie rolę beneficjenta gwarancji, występującego do ubezpieczyciela, który wystawił umowę gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz biura podróży, w imieniu wszystkich klientów zgłaszających roszczenia z tytułu przerwanych i niezrealizowanych umów w związku z niewypłacalnością organizatora turystyki.

Zgodnie z zapisami ww. umów gwarancji ubezpieczeniowych wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom dokonuje Gwarant, tj. Europäische Reiseversicherung AG, Odział w Polsce. Gwarant odpowiada także za prawidłowe rozliczenie środków z ww. umów.

Beneficjent, tj. Marszałek Województwa Mazowieckiego, po otrzymaniu od Gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanych klientom, wydaje dyspozycję wypłaty środków. Gwarant dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

 

 

Źródło i więcej informacji: www.mazovia.pl/kultura-i-turystyka/turystyka/informacje-dla-poszkodowanych-klientow

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie