mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Ogłoszenie o nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,  Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze zezwolenia na udostępnienie w drodze decyzji, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Będzin, oznaczonej numerem 157/2 o powierzchni 0,3125 ha k.m. 43 obręb Czeladź,

zapisanej w jednostce rejestrowej nr 1777, w związku z remontemlinii elektroenergetycznej dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii 110 kV Łagisza-Dąbrówka, Łagisza - Milowice-Dąbrówka realizowanym na wniosek Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, reprezentowanej przez Pana Jakuba Maternę - Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów.

Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, ponieważ osoby wymienione w akcie własności ziemi oraz w ewidencji gruntów jako współwłaściciele: Józef Radziszewski i Stanisława Radziszewska nie żyją i brak jest postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia po ww. osobach.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin. Kontakt telefoniczny w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod numerem (32) 368 07 82, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, piątek w godzinach 7.30-14.00.

Jeżeli w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie