mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Ogłoszenie o nieruchomościach

 

 

Ogłoszenie

 

         Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

 

 Starosta Będziński

 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

informuje  o zamiarze zezwolenia na udostępnienie w drodze decyzji,  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Czeladzi, oznaczonych numerami:

 

• 48 o powierzchni  0,0231 ha  k.m. 27 obręb Czeladź,

• 49 o powierzchni  0,0250 ha  k.m. 27 obręb Czeladź,

• 78 o powierzchni  0,1694 ha  k.m. 7 obręb Czeladź,

• 109 o powierzchni  0,0328 ha  k.m. 42 obręb Czeladź,

• 106 o powierzchni  0,0518 ha  k.m.28 obręb Czeladź,

• 145 o powierzchni  0,2608 ha  k.m. 27 obręb Czeladź,

 

zapisanych w jednostce rejestrowej nr 100,  w związku z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łagisza-Dąbrówka, Łagisza - Milowice-Dąbrówka realizowanym na wniosek Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358  Kraków, reprezentowanej przez Pana Jakuba Maternę - Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa  1, 35-105  Rzeszów.

 

Przedmiotowe nieruchomości posiadają nieuregulowany stan prawny, ponieważ w ewidencji gruntów figuruje zapis właściciel nieustalony. 

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Sączewskiego 6  lub  ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin. Kontakt telefoniczny w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod numerem (32)  368 07 82, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, piątek w godzinach 7.30-14.00.

        

Jeżeli w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie  wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie