mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 marzec 2020
Imieniny obchodzą: Aniela, Sykstus, Joanna

Skontaktuj się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Będzinie udziela porad i informacji w sprawach konsumenckich :

  • wyłącznie konsumentom, czyli osobom fizycznym, które działając w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową zawarły umowę z przedsiębiorcą  (art. 221 kodeksu cywilnego)
  • wyłącznie mieszkańcom powiatu będzińskiego; dane teleadresowe powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w kraju można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl

 

Mieszkańcy powiatu będzińskiego mogą bezpłatnie zasięgnąć porady i informacji w sprawach konsumenckich:

  • osobiście w Biurze Powiatowego Rzecznika

42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pok. nr 115

Poniedziałek  - 14.00 – 17.00        Środa      -       8.00 – 12.00
Wtorek           -  8.00 – 12.00        Czwartek -     12.00 – 15.00


Zgłaszając się po poradę przynieś należy ze sobą wszystkie dokumenty istotne dla sprawy(np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.).

 

  • telefonicznie (w sprawach nie wymagających analizy dokumentów)

pod nr 32 368 08 03

Poniedziałek  - 14.00 – 17.00        Środa      -       8.00 – 12.00
Wtorek          -  8.00 – 12.00        Czwartek -     12.00 – 15.00

 

  • elektronicznie - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik Konsumentów odpowiada jedynie na e-maile zawierające dane nadawcy.

 


 

Dane osobowe ujawnione przy udzielaniu porad i informacji są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Rzecznika Konsumentów pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta. 
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych określa klauzula informacyjna znajdująca się poniżej.

 

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Będzinie

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Będziński reprezentujący Starostwo Powiatowe z siedzibą w Będzinie 42-500 Będzin, Jana Sączewskiego 6.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)      adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)      nr telefonu 32 368 0747.

3)      pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku na podstawie art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2017, poz.229 ze zm.)

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i  w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w.w ustawie.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane będą przechowywane przez okres 5 lub 10 lat od ich archiwizacji rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRE DANE DOTYCZĄ, DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. usunięcia swoich danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5. przenoszenia swoich danych osobowych,

6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji złożonego wniosku.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie