mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 25 luty 2018
Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/2017 Zgromadzenia Członków z dnia 05.03.2017r. o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia oraz Uchwały nr 6/2017 z dnia 03.09.2017r. w sprawie przekazania majątku Stowarzyszenia Pszczelarzy APIS EKO w LIKWIDACJI - KRS 0000061549, z dniem 05.03.2017r została wszczęta likwidacja.  Likwidatorem Stowarzyszenia został ustanowiony Piotr Kwapisz.

Adres do korespondencji: 42-500 Będzin, ul. Powstańców Śląskich 3/3.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 października 2017r., na powyżej podany adres Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

 

                                                                                                                      LIKWIDATOR

                                                                                                                      Piotr Kwapisz

 

 

BGN-I.6821.25.2017                                                                                   Będzin, 2017-09-19

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

 

 

Starosta Będziński – działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) – zawiadamia, że w dniu 19.09.2017 r. została wydana na podstawie art. 124b, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzja nr BGN-I.6821.25.2017, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, zezwalająca na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej Sławków obręb Sławków oznaczonej nr działki 4449/1 o powierzchni 1,4823 ha, spółce TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Cieśle – Bukowno, realizowanym jako inwestycja o nazwie: „Opracowanie dokumentacji technicznej i terenowo – prawnej dla modernizacji linii 110kV Cieśle – Bukowno oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych”.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik Biura

Gospodarki Nieruchomościami

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie