mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 2 czerwiec 2020
Imieniny obchodzą: Marianna, Marzena, Erazm

Składanie wniosków do udziału we Wspólnocie Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach

 

BGN-I.680.7.2019

 

OGŁOSZENIE

 

Starosta Będziński informuje, że termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach, w trybie artykułu 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703) został ustalony od dnia 08.08.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.

 

Zgodnie z artykułem. 6a ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych osobami  uprawnionymi do udziału we wspólnocie są:

1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnotygruntowej albo

2) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotęlub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie wymienionym w art. 6a ust. 1 pkt 1 nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

 

Wniosek, składany przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie powinien zawierać :

 

1)  określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;

2)  imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a;

3)  nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnociegruntowej, o którym mowa w art. 6a;

4) wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się dowody, które świadczą:

1) że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;

2) o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

 

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

            Z up. Starosty Będzińskiego

            Lidia Firek

            Kierownik Biura

           Gospodarki Nieruchomościami

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie