mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 luty 2018
Imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania - dz. 159/2 Brudzowice

 

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

 BGN-I.6821.37.2017                                                                                                                                                                                                                Będzin, 2017-11-24

 

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Siewierz – obszar wiejski, obręb Brudzowice, oznaczonej jako działka numer 159/2 o powierzchni 0,0589 ha, przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na nieruchomości prac związanych z realizacją inwestycji – budową gazociągu średniego ciśnienia Dz315, w ramach zadania pn.: „Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia DN350 w Siewierzu od torów kolejowych w pobliżu ul. Bema do ZZU 
w miejscowości Zabijak”
.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe 
do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy 
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 1 grudnia 2017r.
, do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17, 
celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 368 07 82, od wtorku 
do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie