mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2018
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

                                      Będzin, dn. 12.07.2017 r.

BGN-I.683.0015.2017

 

 

   

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   B Ę D Z I Ń S K I E G O

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 118a
ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.07.2017 r. wydana została przez Starostę Będzińskiego decyzja znak BGN-I.683.0015.2017 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowaną w gminie Czeladź, oznaczoną numerem geodezyjnym  26/1 o powierzchni 22  m.kw.  k.m. 49.

           

            Przedmiotowa  nieruchomość objęta została decyzją Starosty Będzińskiego z dnia  29.11.2010 r. nr WAiŚ.I.7363-0007/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa dróg gminnych wraz z uzbrojeniem terenu Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska", która stała się ostateczna 
z dniem 28.12.2010 r.

           

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia doręczenie wymienionej decyzji uważa się za dokonane.

           

            Ponadto informuję, że w myśl art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom  przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

           

            Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin, pokój 111 (I piętro).

 

 

 

 

 Z up. Starosty Będzińskiego

 Lidia Firek

 Kierownik

Biura Gospodarki Nieruchomościami

                      

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie