mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 25 kwiecień 2018
Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

Ogłoszenie o podjęciu postępowania odszkodowawczego w stosunku do nieruchomości nr 681/1 w gminie Bobrowniki

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z ze zm.) oraz  art.  61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r.  poz. 23 ze zm.).

 

Starosta   Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia o podjęciu z dniem 27.09.2016 r. postępowania odszkodowawczego w trybie przepisów art. 12 oraz art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r.  nr  193 poz. 1194 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia  05.08.2015r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1590) w stosunku do 3/4 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w gm. Bobrowniki obręb Siemonia ozn. nr 681/1 o powierzchni całkowitej 0,0035 ha k.m. 9.

 

Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Będzińskiego nr 9.2011 z dn. 10.10.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – budowa ulicy Jaworznik”, sprostowanej postanowieniami nr WA-Bob.6740.2.001.2011.AN z dnia: 15.02.2012 r., 01.03.2012 r., 19.09.2012 r., 30.10.2012 r. i stała się z mocy prawa własnością Gminy Bobrowniki.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Wzywa się wszystkie osoby, które rościłyby sobie prawo własności lub ograniczone prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, żeby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły swoje prawa na piśmie i złożyły stosowne dowody.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin. Kontakt telefoniczny z  Referatem Gospodarki Nieruchomościami pod numerem: 32 36 80 784 we wtorek, w środę, w czwartek w godzinach: 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30 – 17.00, w piątek w godzinach: 7.30- 14.00.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie