mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 luty 2019
Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b i art. 124a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania, na podstawie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowego do nieruchomości, do udostępnienia spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej
w jednostce ewidencyjnej Siewierz – obszar wiejski, obręb Dziewki, oznaczonej jako działka numer 193/13 o powierzchni 7,9354 ha, w celu wykonania czynności związanych
z konserwacją i remontem odcinka linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Joachimów – Łagisza/Wrzosowa.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 26 lutego 2019 r.
, do Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 368 07 82, w poniedziałek w godzinach
7.30-17.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

Uczniowski Klub Sportowy "Suples Mierzęcice" z siedzibą w Mierzęcicach ul. Wolności 68 zostaje rozwiązany.

Kontakt z likwidatorem" Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku będzie odbywać się poprzez wcześniejszą rejestrację telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-12:00 pod numerem (32) 778 78 84.

 

Dopuszcza się udzielenie pomocy prawnej osobie oczekującej w punkcie NPP bez uprzedniego umówienia terminu wizyty, jeśli nie koliduje to z harmonogramem przyjmowania interesantów, którzy umówili wizytę telefonicznie.

OGŁOSZENIE

 

Starosta Będziński informuje, że pismem z dnia 03.12.2018 r. nr BGN-I.680.3.2017 wezwał Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach do uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału ww. Wspólnocie o następujące dokumenty:

-  tabelę nadawczą nadania gruntów włościanom wsi Mierzęcice, która będzie stanowić podstawę dla ustalenia skąd wywodzi się następstwo prawne osób, które obecnie zgłaszają swoje żądania do udziału we wspólnocie,

-    określenia jaki był charakter użytkowania gruntów osób ubiegających się o udział we wspólnocie, z uwagi na to, że w przypadku użytkowania gruntów stanowiących lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia, wnioskodawcy muszą wykazać użytkowanie ww. gruntów przez okres 5-ciu lat, przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a nie przez okres 1 roku.

 

Wyjaśniam, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego zawartymi w decyzji z dnia 14.08.2018 r. nr IFVIII.7581.2.1.2018, powyższe dokumenty oraz ustalenia zdeterminują dalszy tok postępowania, w tym konieczność ewentualnego uzupełnienia złożonych wniosków oraz będą miały bezpośredni wpływ na podjęcie prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie.

 

Termin uzupełnienia powyższego materiału dowodowego został określony do dnia do dnia 31.01.2019 r.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie