mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 19 październik 2017
Imieniny obchodzą: Piotra, Michała, Ziemowita

Nowe kierunki kształcenia

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.

 

 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu: Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach, Technikum Architektury Krajobrazu.

 

 

LO w Wojkowicach wyróżnia wprowadzenie wielokierunkowego programu przygotowania do udziału w rynku edukacji i pracy.

 

 

W szkole funkcjonują klasy realizujące Programy Orientacji Zawodowej w zawodach:

 

 • strażak – klasy pożarnicze;
 • prawnik i policjant - są to klasy policyjno – prawne.

 

Szkoła współpracuje z kluczowymi w naszym regionie instytucjami wspierającymi jej dodatkowe działania w tym zakresie.

 

Uczniowie klas pożarniczych realizują dodatkowe zajęcia prozawodowe m.in. w CS PSP w Częstochowie (Porozumienie o współpracy) oraz OSP w Wojkowicach – Żychcicach i są objęte patronatem przez Komendę Powiatową PSP w Będzinie.

 

Uczniowie klas policyjno – prawnych odbywają dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne w Szkole Policji w Katowicach, która objęła LO w Wojkowicach patronatem oraz m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie (Porozumienie o współpracy), uczestniczą w otwartych posiedzeniach Sądu Rejonowego w Będzinie.

 

W LO w Wojkowicach funkcjonuje Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego – projekt edukacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji i Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

W ramach dodatkowych form pracy szkoły uczniowie klas kierunkowych mogą zdobywać uprawnienia przydatne w zawodach policjant i strażak: ratownika wodnego, sternika motorowodnego – w ramach szkolnej Drużyny WOPR oraz uprawnienia nurkowe – Sekcja Nurkowa.

 

   

 


 

Nowością jest uruchomienie od 1 września 2012r. kierunku – dziennikarstwo ekonomiczne pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 

 


 

Oferta Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach to kształcenie w zawodach:

 

 • technik geodeta;
 • technik architektury krajobrazu.

 

Szkołę wyróżniają aktywności Koła Projektowego, które opracowuje także oryginalne projekty zagospodarowania terenów zieleni dla współpracujących ze szkołą instytucji.

 

Uczniowie TAK mogą też – w ramach warsztatów florystycznych – zdobyć dodatkowe umiejętności.

 

Szkoła zapewnia przyszłym technikom architektury krajobrazu oraz geodetom praktyki w renomowanych zakładach i firmach.

 

 


 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. 

 

 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu: Liceum Ogólnokształcąceim. Marii Skłodowskiej – Curie i Technikum nr 1.

 

 

W Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje klasa o profilu ogólnym i wojskowym (mundurowym).

 

Uczniowie klas wojskowych realizują dodatkowe zajęcia z: samoobrony i technik interwencyjnych, strzelectwa sportowego i bojowego, pierwszej pomocy przedmedycznej, musztry i ceremoniału wojskowego, topografii i orientacji w terenie, zarządzania kryzysowego.

 

   


Oferta Technikum nr 1 w Czeladzi to kształcenie w zawodach: technik hotelarstwa, technik logistyk, spedytor oraz technik ochrony środowiska.

 

Hotelarstwo to prężnie rozwijająca się dziedzina gospodarki w naszym regionie i w całej Polsce. Codziennie powstają nowe miejsca pracy wraz z tworzeniem bogatej oferty turystycznej, usług konferencyjno - szkoleniowych, rehabilitacyjno - zdrowotnych i organizacją imprez masowych. Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie umiejętności zawodowych, dlatego wielką wagę przywiązujemy do nauczania języków obcych, zajęciach praktycznych i praktyki zawodowej odbywanej w renomowanych hotelach. Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię hotelarską.

 

 

Logistyka i spedycja to obiecujący i prężnie rozwijający się kierunek w Unii Europejskiej.


Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość odbyć kursów i szkoleń niezbędnych w pracy logistyka/spedytora.

 


 

Zespół Szkół Techniczno - Usługowych

 

Zespół Szkół Techniczno – Usługowych to placówka o długoletnim doświadczeniu w zakresie kształcenia zawodowego. W ciągu kilku dekad historii szkoły jej mury opuszczali zarówno świetnie przygotowani do pracy absolwenci ZSZ, jak i gotowi do podjęcia studiów wyższych technicy różnych zawodów.

 

Siedziba ZST-U to nowoczesny, przestronny budynek, położony w centrum Będzina, w dogodnej dla uczniów dojeżdżających odległości od stacji PKP, dworca autobusowego, a także licznych przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej. Szkoła dysponuje także nowoczesnym obiektem sportowym, zapewniającym odpowiednie warunki do uprawiania różnych dyscyplin.

 

 • 1
 • 20
 • 23
 • 24
 

 

W skład ZST-U wchodzą : Technikum Nr 2 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2.W czteroletnim technikum uczniowie mogą wybierać spośród bogatej oferty zawodów. Rokrocznie powodzeniem cieszy się zawód technika informatyka, w ramach którego uczniowie zdobywają następujące kwalifikacje, potwierdzone egzaminem zewnętrznym : montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Uczniowie wybierający zawód technika elektronika zdobywają dwie kwalifikacje: wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, eksploatacja urządzeń elektronicznych.

 

 • 30
 • 31
 • 9

 

W ofercie kształcenia znajdują się także poszukiwane na rynku pracy zawody technika obsługi turystycznej, technika żywienia i usług gastronomicznych oraz technika usług fryzjerskich. Technicy obsługi turystycznej posiadają kwalifikacje w zakresie: planowania i realizacji imprez i usług turystycznych, prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych.

 

 • 33
 • 8

 

Przygotowując się do zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych, uczniowie korzystają z dobrze wyposażonej pracowni obsługi konsumenta. Zdobywają dwie kwalifikacje : sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług.

 

 • 4
 • 5

 

Zawód technika usług fryzjerskich  także wymaga uzyskania dwóch kwalifikacji : wykonywanie zabiegów fryzjerskich, projektowanie fryzur. Tak przygotowani absolwenci potrafią spełnić najbardziej wyszukane oczekiwania pracodawców i klientów.

 

 • 32
 • 7

 

Na rynku pracy poszukiwani są odpowiednio wykształceni technicy ekonomiści, zatem ZST-U przygotowuje także do pracy w tym zawodzie. Uczniowie uzyskują dwie kwalifikacje: planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, prowadzenie rachunkowości.

 

 • 16
 • 28

 

Technicy budownictwa mogą zdobyć trzy kwalifikacje: sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji, organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, a także wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Rozwijająca się cywilizacja wymaga od techników pojazdów samochodowych sprostania coraz wyższym wymaganiom, zatem uczniowie kształcący się w tym  kierunku zdają egzaminy w zakresie trzech kwalifikacji: diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

 • 10
 • 17
 • 26

 

Bogatą ofertę kierunków kształcenia Zespół Szkół Techniczno – Usługowych kieruje do młodzieży, która pragnie zdobyć wykształcenie zasadnicze i przygotować się do zdobycia takich zawodów jak: monter-elektronik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, fryzjer.  W roku szkolnym 2015/16 oferta ta zostanie poszerzona o zawód mechanika motocyklowego, w związku z coraz większą popularnością motocykli i rodzącym się zapotrzebowaniem rynku pracy na fachowych, dobrze przygotowanych mechaników tych pojazdów. Przewiduje się, że mechanik motocyklowy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: diagnozowanie motocykli, obsługa i użytkowanie motocykli, a także naprawa motocykli.

 

 • 11
 • 25
 • 6

 

Więcej informacji na temat każdego z kierunków kształcenia – przedmiotów zawodowych, praktyk, stanowisk, pracy zawodowej absolwenta – można znaleźć na stronie internetowej szkoły w dziale „Dla gimnazjalistów” : http://www.zstu.pl/

 

 


 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Sączewskiego 6: +48 32 368-07-00 do 02

ul. Krasickiego 17:

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie