mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 10 grudzień 2018
Imieniny obchodzą: Julia, Judyta, Daniel

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Będzińskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009 r. dot. przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9.02.2018r.

 

Termin zakończenia konsultacji: 19.02.2018r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Ogłoszenia”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego.

 

 Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 19.02.2018 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego, ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pobierz załącznik:

 

 


 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009 r. dot. przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński.

 

 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/131/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia Stypendium dla Najzdolniejszych Uczniów – mieszkańców Powiatu Będzińskiego.

 

 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/132/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia Stypendium dla Najzdolniejszych Studentów – mieszkańców Powiatu Będzińskiego.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28.08.2017r.

Termin zakończenia konsultacji: 7.09.2017r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Ogłoszenia”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 7.09.2017r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego, ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Pobierz załącznik:

 

 


 

Bezpłatne usługi doradcze z zakresu księgowości dla stowarzyszeń

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Będzińskiego na bezpłatne usługi doradcze z zakresu księgowości. Spotkania współorganizowane z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej odbędą się dniach: 9 sierpnia 2017r. i 23 sierpnia 2017r. w godz. 12.00 – 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 sala 107.

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. (32) 368-07-17 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W przypadku braku zgłoszeń spotkania nie odbędą się.

 


 

Nawet 5 tyś. do wzięcia! Ruszył nabór na realizację lokalnych przedsięwzięć - projektów w ramach konkursu FIO Śląskie Lokalnie 2017.

 

Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:
- pomocy społecznej, działalności charytatywnej;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- turystyki i krajoznawstwa;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

O środki mogą ubiegać się:

a)     tzw. „młode” organizacje pozarządowe, działające max. 30 mc-y od wpisania do rejestru z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł oraz

b)     Grupy nieformalne - nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Nabór trwa do 19 maja 2017r. Okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 3 lipca do 31 października 2017 roku, projekt nie może trwać jednak krócej niż 30 dni. Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych, zaś wkład własny: minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub osobowej). Wnioski należy składać poprzez generator wniosków.

 

Dokumenty konkursowe są dostępne na stronie www.slaskielokalnie.pl

W ramach OWES Subregionu Centralno-Wschodniego zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu FIO Śląskie Lokalnie, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017r.o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 sala 107.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. (32) 368-07-17 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Będziński, do nowego ustroju szkolnego wprowadzającego ustawę – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16.03.2017r.

Termin zakończenia konsultacji: 27.03.2017r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Ogłoszenia”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 27.03.2017r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego,
ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Pobierz załącznik:

 


 

2016_08_30

Ogłoszenie

 

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

Bo pomysły są od tego... aby realizować je na całego!

Zapraszamy do akcji Masz Głos oraz na ogólnodostępne szkolenia w Katowicach


 

 

 

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową
w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2016
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. „Wykonanie tablic informacyjnych dla zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych na terenie powiatu będzińskiego” – oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”;
 2. „Ziemia Będzińska wczoraj i dziś – V edycja pocztówek” – oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Będzina;
 3. „Warsztaty Artystyczne  2016” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

 

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, które nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego
w roku 2016 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 

Brak


Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową
w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2016
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

 1. „Akademia Ruchu z KS Mistral – popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Będzińskiego” -  oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji Mistral;
 2. „Ruszamy Powiat z kanapy!” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior;
 3. „Organizacja Zawodów Wędkarskich” - oferta złożona przez Okręg PZW
  w  Katowicach Koło PZW nr 1 Będzin;
 4. „Upowszechnienie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” – oferta złożona przez Okręg PZW w Katowicach Koło PZW nr 85 KWK Paryż;
 5. „Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu” – oferta złożona przez Centrum Sportu i Rekreacji Agatsu.

 

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, które nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego
w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

Brak

 


 

Obowiązki organizacji pozarządowych
związane z ustawą o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 ze zm.)

 

Instytucjami obowiązanymi, m.in., są:

 

1. fundacje

 

2. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766) oraz przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,

 

Obowiązki instytucji obowiązanych to:

 

 • stworzenie i przyjęcie w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu czyli procedury polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji (art. 10 a), która powinna zostać przyjęta (zatwierdzona) przez odpowiednie władze uchwałą (zgodnie ze statutem organizacji) – przykładową procedurę można znaleźć na stronach: www.ngo.pl,

 

 • wyznaczenie osoby(osób) odpowiedzialnej w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego. O tym, jaka osoba zostanie wybrana decyduje najczęściej zarząd (także w formie uchwały), jest to bowiem związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego organizacji, co na ogół mieści się w kompetencjach zarządu – zarządzanie majątkiem organizacji. Należy jednak sprawdzić w statucie naszej organizacji, czy to na pewno decyzja zarządu i czy nie musi ona być potwierdzona przez inne władze organizacji (np. walne zebranie). Wybrana przez organizację osoba(osoby) musi mieć zapewniony udział w programach szkoleniowych dotyczących jej obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (np. kurs e-learningowy, który udostępniony został nieodpłatnie na stronie GIIF),

 

 • rejestracja transakcji, których równowartość przekracza 15 tys. euro - w tym także transakcji powiązanych, gdy są przeprowadzane również w drodze więcej niż jednej operacji (np. stowarzyszenie otrzymuje środki w kilku ratach).

 


 2014_11_25

Ogłoszenie

Likwidacja Stowarzyszenia Obrońców Poszkodowanych Właścicieli Bezprawnie Zabranych Gruntów

 


 

 

 2014_09_24

Ogłoszenie

Spotkanie konsultacyjne programu Erasmus+ Młodzież


LINK


 

 2014_09_22

Ogłoszenie:

XV Konkurs  PFRON dla organizacji pozarządowych


 

 2014_08_20

Ogłoszenie:

"Śląskie organizacje pozarządowe wspierają aktywne społeczeństwo obywatelskie"

 


 

 2014_08_12

Ogłoszenie:

Konkurs na "Europejską Nagrodę w dziedzinie zapobiegania przestępczości"

 


 

2014_07_18

Ogłoszenie:

Konkurs grantowy: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie

 


2014_07_14

Ogłoszenie:

Bezpłatne spotkanie dotyczące źródeł finansowania organizacji pozarządowych w latach 2014-2020.

 

 


 2014_07_04

Ogłoszenie:

VII edycja konkursu grantowego "Na dobry początek" Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie