mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2018
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Artykuły

Zwrot kosztów przejazdu

 

Informujemy, iż Uczestnicy projektu, którzy w związku  z udziałem w kursach, zajęciach dodatkowych, zajęciach wyrównawczych lub praktykach, mają możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na poszczególne zajęcia.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu:

 

Uczestnik Projektu biorący udział w pakiecie wsparcia po złożeniu stosownego wniosku może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, o ile spełni łącznie następujące warunki:

 

a)  skorzysta w sposób racjonalny i celowy ze środków transportu publicznego na danej trasie (II klasa PKP, autobus PKS, komunikacja miejska itp.);

 

b) udokumentuje poniesiony wydatek, np. przedstawi Partnerowi Projektu skasowane bilety jednorazowego przejazdu lub imienny bilet miesięczny z odpowiednią zniżką. Bilety jednorazowe powinny być przedstawione za dni, w których uczestnik brał udział w zajęciach zgodnie z listą obecności, natomiast bilety miesięczne – za okres, w którym odbywały się zajęcia. Bilety miesięczne zostaną zrefundowane w wysokości proporcjonalnej do udziału Uczestnika we wsparciu, tj. kwota biletu miesięcznego zostanie podzielona przez liczbę dni w danym miesiącu, a następnie pomnożona przez liczbę dni, w których Uczestnik brał udział w zajęciach.

 

Poniżej zamieszczamy wniosek na podstawie, którego można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów:

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie