mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 luty 2018
Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr

Artykuły

 

Informacja – 19.03.2013r.   

 W związku z likwidacją Terenowego Punktu Paszportowego i konieczną z tego powodu inwentaryzacją w dniu 29 marca 2013r.  tj. piątek Terenowy Punkt Paszportowy w Będzinie będzie czynny do godz. 13.

 Za utrudnienia przepraszamy.

 

 


 

WAŻNE !

 

W związku z mającym nastąpić z dniem 31 marca 2013r. rozwiązaniem Porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wydanie paszportów, uprzejmie informujemy iż odbiór paszportów zrealizowanych na podstawie wniosków złożonych w Terenowym Punkcie Paszportowym w Będzinie do dnia 29 marca 2013r. będzie możliwy w Oddziale Paszportowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Katowicach.

 

Po 31 marca 2013r. niepełna obsługa paszportowa, obejmująca wyłącznie możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu, prowadzona będzie jeszcze w TPP w: Pszczynie, Tychach, Zawierciu, Jastrzębiu-Zdroju, Tarnowskich Górach i Żorach - do czasu uruchomienia w tych miejscowościach nowych TPP, które będą kompleksowo prowadziły obsługę klientów.

 

Złożenie wniosku o wydanie paszportu/paszportu tymczasowego i odbiór gotowego dokumentu możliwy jest natomiast w Oddziale Paszportowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz 6 terenowych Delegaturach Paszportowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Bytomiu, Gliwicach, Rybniku i Sosnowcu.

 


 

Informacja dla obywateli składających wnioski paszportowe od 17 stycznia 2013 roku
 w śląskim organie paszportowym

 

17 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1415), w której przepisy wprowadzają odmiejscowienie wydawania paszportów i paszportów tymczasowych w kraju i za granicą, umożliwiające obywatelowi złożenie wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego w dowolnym organie paszportowym ( u dowolnego wojewody) na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania.

 

Uprzejmie informujemy obywateli załatwiających swoje sprawy paszportowe, że złożenie wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego oraz odbiór gotowego dokumentu (paszporty lub paszportu tymczasowego) możliwy jest w Oddziale Paszportowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz 5-ciu Terenowych Delegaturach Paszportowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Bytomiu, Gliwicach, Rybniku i Sosnowcu.

 

UWAGA:

 

Do 31 marca 2013 roku wniosek o wydanie paszportu można złożyć również w jednym z 17-stu Terenowych Punktów Paszportowych funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, zlokalizowanych w: Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie, Lublińcu, Pszczynie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tarnowskich Górach, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu, Żorach, Żywcu, jednakże w takim przypadku odbiór paszportu jest możliwy w Oddziale Paszportowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz 5-ciu Terenowych Delegaturach Paszportowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Bytomiu, Gliwicach,  Rybniku i Sosnowcu.

 

WAŻNE:

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dniem 31 marca 2013 roku nastąpi likwidacja 11-stu Terenowych Punktów Paszportowych w województwie śląskim w tym: Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Lublińcu, Pszczynie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Żywcu.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Oddział Paszportowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod numerami telefonów: (32) 20 77 352; (32) 20 77 119.

 

 


 

KOMUNIKAT
Szanowni Klienci!

Przypominamy, że rodzice, którzy wybierają się z dziećmi w zagraniczną podróż muszą wyrobić dokumenty podróży.

Zgodnie z zasadą „jedna osoba, jeden paszport” dzieci przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Ponadto pamiętajmy, że wszyscy niezależnie od wieku, kiedy wybieramy się w zagraniczną podróż i poruszamy się w obszarze strefy Schengen, mamy obowiązek posiadać dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Od 26 czerwca br. straciły ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców. Oznacza to, że wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. Bowiem od sierpnia 2006 r. stosowana jest zasada „jedna osoba, jeden paszport” i nie ma już możliwości wpisania dziecka do paszportu rodzica. Dzieci muszą podróżować z własnym dokumentem.

Może to być: paszport biometryczny, paszport tymczasowy lub dowód osobisty (jeżeli zezwalają na to przepisy krajów, przez które odbywa się podróż). Paszporty rodziców zachowują ważność. Straciły ważność jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci.

Przypominamy, że zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych oznacza, że na granicach pomiędzy państwami członkowskimi obszaru Schengen nie jest prowadzona kontrola graniczna. Obywatel państwa członkowskiego, podczas przekraczania granicy wewnętrznej strefy nie musi okazywać dokumentów podróży, tj. paszportu lub dowodu osobistego. Nie oznacza to jednak, że podróżowanie po obszarze Schengen odbywa się na takich samych zasadach jak podróżowanie tylko po własnym kraju. Dotyczy to zwłaszcza osób małoletnich, które przebywając wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie mają obowiązku posiadania dokumentu tożsamości. Niemniej jednak, w sytuacjach wyjazdu do innego kraju strefy Schengen, każda osoba (nawet małoletni) musi posiadać dokument tożsamości, który potwierdza korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się. W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każde dziecko musi posiadać paszport.

Dowód osobisty jest dokumentem na podstawie którego obywatele polscy mogą przekroczyć granice:

• państw członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch;

• państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie należą do Unii Europejskiej oraz państw, które nie są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ale na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi ich obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie