mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 21 październik 2020
Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego

Komunikat PUP: nabór wniosków o skierowanie na szkolenie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza w terminie: 19.10 - 21.10.2020 r. nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną lub inną osobę uprawnioną* (szkolenie indywidualne) z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca może ubiegać się o skierowanie wyłącznie na jedno z poniższych szkoleń:

1) Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona rzeczy lub

2) Prawo jazdy kat. D oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona osób lub

3) Prawo jazdy kat. E do C lub

4) Opiekunka osób starszych lub

5) Magazynier wraz z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym lub

6) Kierowca-operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym z modułem bezpiecznej wymiany butli gazowej.

Wnioskodawca musi uzasadnić celowość szkolenia w szczególności poprzez przedłożenie:

1) uprawdopodobnienia w postaci pisemnego oświadczenia (deklaracji) przyszłego  pracodawcy/zleceniodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia wykonywania innej pracy zarobkowej lub

2) oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej lub

3) potwierdzenia zapotrzebowania rynku pracy na dane kwalifikacje w postaci np. aktualnych ofert pracy.

 

Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpatrzenia wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne, a także nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie ostatnich 3 lat przed skierowaniem na szkolenie indywidualne.

 

Przedmiotowe wnioski rozpatrywane będą w oparciu o Zasady organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.

 

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl

 

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego  lub przesyłką kurierską na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Krasickiego 17A, 42-500 Będzin.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 018.

 
*poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 16 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1409 z późn. zm.) z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie