mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 27 wrzesień 2020
Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

 

 

Starosta Będziński informuje, iż od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających odbywa się poprzez elektroniczny ogólnokrajowy System REJA24, dostępny na platformie internetowej Reja24.pl. Nowe przepisy zakładają uporządkowanie obecnego stanu, a system rejestracji będzie możliwie najprostszy i przyjazny dla odbiorcy. Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i ma zapewnić stały dostęp do danych dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej.

 

Dokument rejestracyjny będzie miał wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.


Ponadto nowe regulacje mają stworzyć mechanizmy utrudniające powtórną legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych, a jednocześnie ułatwić wykrywanie sprawców tych przestępstw.

 

Organami rejestrującymi są: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatów, Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

 

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

 • jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 • jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
 • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.          

 Ponowna rejestracja: jednostek o parametrach określonych przepisami Ustawy.
 Właściciele mają na to:

 • 12 miesięcy (jednostki zarejestrowane do dnia 1 stycznia2000 r.),
 • 18 miesięcy (jednostki zarejestrowane do dnia 1 stycznia 2006 r.)
 •  30  miesięcy (jednostki zarejestrowane po dniu 1 stycznia 2006 r.) od wejścia w życie  
   ustawy.                                          

UWAGA!

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

 

Więcej informacji odnoście wniosków i opłat znajdą Państwo na stronie https://www.bip.powiat.bedzin.pl w zakładce Starostwo/Struktura Starostwa/Komórki Organizacyjne Starostwa/Wydział Środowiska i Leśnictwa.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie