mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 5 czerwiec 2020
Imieniny obchodzą: Kira, Bonifacy, Waleria

Od poniedziałku przedszkola specjalne otwarte


W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi będą organizowane zajęcia opiekuńcze, rewalidacyjne oraz, w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zastosowaniem wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które są bardzo restrykcyjne, zarówno co do warunków organizacyjnych jak i higieniczno-sanitarnych.

 


Z przeprowadzonej analizy wynika, że 20% rodziców zadeklarowało chęć skorzystania ze stacjonarnej opieki dla swoich dzieci. Natomiast dla dzieci pozostających w domu, nadal prowadzone będą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.


Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodzica pisemnego oświadczenia/zobowiązania m.in. o byciu świadomym czynników ryzyka, szybkiej reakcji w przypadku objawów chorobowych u dziecka, zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi w placówce i braku kwarantanny. W każdym przedszkolu wprowadzony zostanie szczególny reżim sanitarny. Do przedszkola będzie mógł przyprowadzać dziecko tylko jeden rodzic lub opiekun, a przyjmowanie i odbieranie dzieci przedszkola będą organizowały na podstawie procedur mających ograniczyć kontakty społeczne.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie