mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 5 czerwiec 2020
Imieniny obchodzą: Kira, Bonifacy, Waleria
 
Na terenie powiatu będzińskiego odnotowaliśmy jeden przypadek zarażenia wirusem 2019-nCoV. Osoba jest hospitalizowana w Zawierciu, jej stan oceniono jako dobry.
 
Prosimy jednak o niepanikowanie, zachowanie spokoju oraz przestrzeganie wydawanych zaleceń. Wszelkie służby epidemiologiczne rekomendują pozostawanie w domach i ograniczanie spotkań, dużych zbiorowisk ludzi.
 
W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Starosta Będziński podjął decyzję, że do odwołania zostaje zamknięta obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Będzinie - w obu lokalizacjach. Interesantów uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z odpowiedzialnymi komórkami Starostwa lub konkretnymi urzędnikami prowadzącymi sprawę - w celu uzyskania informacji o trybie ich załatwiania i finalizacji. Zamykając urząd dla mieszkańców chcemy maksymalnie zmniejszyć negatywne skutki gromadzenia się interesantów w skupiskach.
 
Od poniedziałku przy wejściu do budynków urzędu pojawią się skrzynki, do których będzie można wrzucać informacje do urzędników z prośbą o kontakt. Przy skrzynkach zostanie wystawiona instrukcja z zasadami postępowania.
 
Urzędnicy będą pracowali, by załatwiać sprawy mieszkańców drogą telefoniczną i elektroniczną. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, spowodowane stanem wyższej konieczności i liczymy na zrozumienie.
 
Poniżej lista telefonów do najważniejszych komórek powiatowych, do których należy dzwonić załatwiając sprawy.
 
 
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - (32) 368-07-46 oraz (32) 368-07-09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – wnioski spraw dotyczących Wydziału Komunikacji dostępne są na stronie BIP Starostwa. Sprawy można załatwiać poprzez platformę e-puap, drogą listową, natomiast informacje telefoniczne pod nr: rejestracja pojazdów; (32) 368-07-95, 97 i 99, prawa jazdy: (32) 368-07-90, transport: (32) 368-07-98 lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 

Z uwagi na epidemię koronawirusa i konieczność dostosowania się do zaleceń władz publicznych oraz ograniczenie funkcjonowania wydziału komunikacji, naruszenia ustawy Prawo o ruchu drogowym polegające na braku:
- rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
będą wyłączone z odpowiedzialności z uwagi na działania siły wyższej.
Osoby, które nabyły zarejestrowany w kraju pojazd mogą tylko zgłosić jego nabycie.
Jednocześnie przypominamy, że sprawy można załatwiać poprzez platformę e-puap, drogą listową lub złożyć w skrzynce kontaktowej Starostwa przy ul. Ignacego Krasickiego 17.  Informacje uzyskać można też telefoniczne lub mailowo;

 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY - 32 368 07 71;
 
KASA – nieczynna!! wpłaty prosimy dokonywać w formie bezgotówkowej, przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego.
Rachunek - dochody Starostwa Powiatowego w Będzinie - (wpłaty m.in. z tytułu: opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie karty wędkarskiej, najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku Powiatu Będzińskiego)
17 8438 0001 0020 0656 2000 0100 - Bank Spółdzielczy w Będzinie
Rachunek - dochody Skarbu Państwa - (wpłaty m.in. z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, najmu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości)
46 8438 0001 0020 0656 2000 0160 - Bank Spółdzielczy w Będzinie
Rachunek - Wadia i zabezpieczenia umów
59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 - Bank Spółdzielczy w Będzinie
Rachunek - dochody z tytułu opłat geodezyjnych - (wpłaty z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne)
38 8438 0001 0020 0656 2000 0110 - Bank Spółdzielczy w Będzinie
 
WYDZIAŁ GEODEZJI - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel.: 32 368 07 65, fax: 32 368 07 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Referat Ewidencji Gruntów tel.: 32 368 07 61, 32 368 07 66, fax: 32 368 07 64 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
GEOLOG POWIATOWY - wszelkie informacje związane z zadaniami z zakresu geologii można uzyskać pod numerem telefonów Wydziału Środowiska i Leśnictwa: 32 368 07 775, 776 oraz 777;
 
BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - udziela informacji telefonicznie: - w zakresie użytkowania wieczystego, w tym opłat z tego tytułu, służebności tel. 32 368 07 85, - w zakresie sprzedaży, dzierżawy, najmu, wycinki drzew tel. 32 368 07 84, - w zakresie wejść w teren - tel. 32 368 08 07;
 
WYDZIAŁ PROMOCJI POWIATU - wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z zadaniami Wydziału można uzyskać pod numerem telefonu 32 368 07 40 oraz drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pisma przesyłać można również drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego – ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin;
 
POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - Poradnictwo konsumenckie wykonywane jest wyłącznie telefonicznie na nr tel. 32 368 08 03 i mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Formularze wniosków o interwencję konsumencką dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, Będzin, ul. Krasickiego 17 (parter) oraz na stronie internetowej powiatu będzińskiego http://powiat.bedzin.pl/component/content/article/121-starostwo-kat/rzecznik-konsumentow-kat/3432-wniosek-o-interwencje;
 
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - tel.: 32 368 08 05, fax: 32 368 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
BIURO OBSŁUGI PRAWNEJ - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie albo za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość (np. poczta elektroniczna, komunikator internetowy). Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel: 32 77 87 884 oraz na stronie www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/12673897 
BIURO RADY - 32 368 07 06;
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ROZWOJU I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - 32 368 07 88;
 
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA - wzory wniosków są umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa. Telefony do kontaktu z wydziałem: (32) 368 07 75 oraz (32) 368 07 77.
 
WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI - 32 368 07 19 - sprawy organizacji, 32 368 07 18 - sprawy kadrowe;
 
WYDZIAŁ ZDROWIA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - wnioski w wersji elektronicznej można pobrać pod adresem http://powiat.bedzin.pl/ngo/171-ngo-kat/305-wid-ngo-art Opłat za dokonanie czynności administracyjnych można dokonać drogą elektroniczną na numer konta Urzędu Miejskiego w Będzinie (wpłaty z tytułu opłaty skarbowej): 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106 - ING Bank Śląski S.A. Wnioski wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 77 87 820, 32 77 87 828;
 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG - (32) 287 75 19, (32) 287 78 72, (32) 287 78 85 - fax
 
 

‼️ POWIATOWY URZĄD PRACY - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy podjął decyzję o wstrzymaniu od dnia 16.03.2020 r. bezpośredniej obsługi interesantów.Klientów urzędu uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub kontakt drogą elektroniczną. Rejestracja osób bezrobotnych odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową PUP: www.bedzin.praca.gov.pl  zakładka Dla bezrobotnych i poszukujących pracy rejestracja w urzędzie (internet)]Od poniedziałku (16.03.2020 r.) przy wejściu do Urzędu (od strony ul. Krasickiego) pojawi się skrzynka, do której będzie można wrzucać informacje do urzędników z prośbą o kontakt. Wystawiona zostanie także instrukcja z zasadami postępowania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, spowodowane stanem wyższej konieczności  i liczymy na zrozumienie.  Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz na Facebooku. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod następującymi numerami telefonów: 32 729-59-41, 32 267-30-03, 509-305-921, 573-205-892, 573-205-891, 509-305-813 (telefon dedykowany pracodawcom). Kontakt mailowy jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 
‼️ PCPR - załatwianie spraw:
- telefonicznie 32 267 81 08, 32 363 40 59, 697 513 109,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- System Obsługi Wsparcia,
- za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
- pocztą tradycyjną na adres: ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin.
KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ: 726 353 087, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: 32 368 08 04, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
OWDiR - Kierownik Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie zwraca się z uprzejmą prośbą o kontakt telefoniczny w godzinach poniedziałek-czwartek 08.00-16:00, piątek 08:00-16:00 pod numerami: 32 267 43 52, 757 507 124, pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin;
 
‼️ POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - zawiesza się działalność dydaktyczną Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie na czas oznaczony, to jest od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 r.  Oznacza to, że pracownicy poradni nie przyjmują w tych dniach żadnych klientów, zaplanowane w tych dniach badania dzieci będą przełożone na inne terminy. Dyżur telefoniczny w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod numerem telefonu: 32 267 44 01, kom. 507 096 131.
 
 
 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie