mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 6 czerwiec 2020
Imieniny obchodzą: Dominika, Laura, Norbert

Bezpłatne wsparcie dla osób niepełnosprawnych


 

Do 31.03.2020 r. Prowadzona jest rekrutacja do projektu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie informuje o realizacji projektu pn. „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Okres realizacji projektu to: 01.01.2018 r.-31.12.2020r.

W latach 2018-2020 wsparcie jest skierowane do 145 osób, w tym 60 osób niepełnosprawnych oraz 30 osób pochodzących z pieczy zastępczej.

Projekt poprzez użycie określonych instrumentów aktywnej integracji zakłada zastosowanie następujących form wsparcia:

  • indywidualne oraz grupowe poradnictwo z doradcą zawodowym,
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • kursy i szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami uczestników.

 

W związku z tym, zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Będzińskiego, korzystających ze wsparcia PCPR szczególnie nieaktywnych zawodowo, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i odnaleźć się na lokalnym rynku pracy do uczestnictwa w projekcie.

 

Wszystkie działania dla uczestników w ramach projektu są bezpłatne.

 

Wszelkich informacji o podejmowanych działaniach udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17 (budynek Starostwa Powiatowego - parter, pokój 10 -11), tel.  32 3634059; 32 2678108, 697 513 109

 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie