mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 6 czerwiec 2020
Imieniny obchodzą: Dominika, Laura, Norbert

Kolejne środki dla Powiatu

 - Powiat Będziński pozyskał kolejne środki na rozwój infrastruktury oświatowej i termomodernizację Domu Pomocy Społecznej. Nasze wnioski zostały bardzo wysoko ocenione, dwa z nich zajęły pierwsze lokaty. Pieniądze pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Na zmianach zyskają młodzi mieszkańcy powiatu i ci najbardziej potrzebujący – informuje Sebastian Szaleniec Starosta Będziński.

 

 

Dzięki pozyskanym funduszom zrealizowane zostaną:

1. Projekt „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Uzyskał najwyższą punktację zajmując pierwsze miejsce na liście wybranych do dofinansowania. Wartość całkowita tej części zadania wynosi 2.255.003,26 zł, w tym dofinansowanie wynosi 2.141.778,10 zł. Okres realizacji przewidziano do 31 grudnia 2020 r.

Przedsięwzięcie projektowe obejmować będzie przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych dwóch poniżej wskazanych obiektów oświatowych:

  •  Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie przy ul. 11 Listopada 3 (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

 

Zakres inwestycji obejmować będzie przebudowę segmentu „D” budynku wraz z wykonaniem prac rozbiórkowych, remontowych i wykończeniowych. Wynikiem prac będzie:

- utworzenie 5 pracowni kształcenia zawodowego (3 informatycznych, 1 fototechnicznej i obsługi konsumenta) wraz z zapleczami,

- wykonanie w segmencie D szeregu dostosowań do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wykonanie windy wewnętrznej, podjazdu do budynku oraz części chodnika stanowiącego dojście do windy,

- wykonanie światłowodowego łącza internetowego wraz z siecią wewnętrzną (w obrębie budynku, bez przyłącza zewnętrznego),

- doposażenie pracowni (zgodne z ORE).

 

  •  Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę części budynku warsztatowego nr 2 położonego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 polegającą na wykonaniu pracowni Computerized Numerical Control, CNC (komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych). Ponadto wykonany zostanie remont pomieszczeń towarzyszących do pracowni oraz nastąpi dostosowanie części budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez m.in. wykonanie nawierzchni antypoślizgowej w korytarzu prowadzącym z toalet i szatni do pracowni. Pracownia zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu stworzone zostaną warunki do doskonalenia zawodowego uczniów.

 

2. Projekt pt. „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Zajął drugie  miejsce na liście wybranych do dofinansowania. Wartość całkowita projektu wynosi 741.068,69 zł, w tym dofinansowanie wynosi 629.483,39 zł. Termin realizacji: 31 grudnia 2020 r.

Zadanie obejmuje przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku ZSOiT w Czeladzi pod potrzeby 5 nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego zlokalizowanych - pracowni logistycznej, hotelarskiej, reklamy, spedycyjnej, grafiki komputerowej, montaż sieci LAN. Ponadto do pracowni zostanie zakupione odpowiednie wyposażenie zgodne z ORE zapewniające kształcenie uczniów na najwyższym poziomie. Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych polegać będzie m.in. montażu platform schodowych, budowę pochylni dla wózków inwalidzkich i przystosowaniu 2 pomieszczeń na toalety dla osób niepełnosprawnych.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu stworzone zostaną warunki do doskonalenia zawodowego uczniów.

 

3. Projekt pt. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego – Dom Pomocy Społecznej w Będzinie” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Spośród 77 wybranych do dofinansowania projektów, projekt Powiatu uplasował się na 14 miejscu. Wartość całkowita wynosi 1.694.210,93 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1.030.287,80 zł. Okres realizacji: do 30 września 2020 r.

Inwestycja obejmować będzie termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chopina w Będzinie.

Ponadto w ramach inwestycji wykonana zostanie:

- wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,

- rozwiązanie problemu odwodnienia i hydroizolacji fundamentów,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- wymiana instalacji odgromowej,

- wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Celem projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przez ograniczenie emisji CO² i PM10, dzięki zwiększeniu o 81,5% efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, służącego opiece społecznej.

 

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie