mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 24 październik 2019
Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała

Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza drugi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta.

 

Umowy o dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie” oraz w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim”

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach:

29.07.2019r. - 31.07.2019r.

w godzinach od 7:30 do 14:30

 

Do wykonywania pracy na utworzonych w ramach przyznanych refundacji stanowiskach pracy kierowane będą osoby bezrobotne spełniające poniższe kryteria:

a)      kobiety powyżej 30 roku życia

b)      mężczyźni powyżej 30 roku życia, należący co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby niepełnosprawne

- osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy licząc również okres przed rejestracją w PUP)

- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. do wykształcenia średniego włącznie, bez szkół policealnych/pomaturalnych i wyższych)

 c)  osoby do 30 roku życiu (tj. do dnia 30 urodzin), z zastrzeżeniem, że w przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia do wykonywania pracy będą mogły być kierowane wyłącznie osoby, jeżeli od dnia ich rejestracji w PUP nie upłynęły 4 miesiące.

 

 

 

 

 

 

Wnioski oraz Regulamin są dostępnew siedzibie tut. Urzędu (pokoju nr 207) oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania1

 

 

 

 

 

Data publikacji: 26.06.2019r.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie