mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 18 październik 2018
Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła

Informacje nie tylko dla rolników

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Mikołowie informuje, iż Ustawą z dnia 10.02.2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 623 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10.02.2017 r. Przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624 z późn. zm.) z dniem 31.08.2017 r. została zniesiona Agencja Rynku Rolnego, jednocześnie z dniem 01.09.2017 r. utworzono Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Po nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2160 z późn. zm.) od dnia 01.09.2017 r. kompetencje związane z administrowaniem i obsługą funduszy przejął Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na konta właściwych funduszy promocji zobowiązane są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych:

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń,
 • · będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń,
 • · prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt,
  • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego bydła lub cieląt,
  • · prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni,
  • · będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni,
  • · prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec,
  • · będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec,
  • · prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż,
  • · będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. rolników ryczałtowych,
  • · prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu,
  • · będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu,
  • · będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług,
   • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy wytwarzają owoce
    i warzywa,
   • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność
    w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych i morskich,
   • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność
    w zakresie chowu lub hodowli ryb.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych, KOWR udostępnia deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych Fpz_f1.

Deklaracja powinna zostać złożona do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania i przekazania wpłat na fundusze promocji, po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Dla województwa śląskiego jest to:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Mikołowie

ul. Karola Miarki 18

43-190 Mikołów

Uczestnicy funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (tj. beneficjenci wpłacający na fundusze promocji lub korzystający ze środków funduszy) są zobowiązani do uzyskania wpisu do Ewidencji Przedsiębiorców (EP) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonej przez ARiMR (Dz.U. z 2017 r. poz. 1853). W sytuacji gdy podmiot nie ma jeszcze nadanego numeru EP, dla zachowania ciągłości działania do dnia 31.08.2018 r. zachowują ważność numery CRP (Centralny Rejestr Przedsiębiorców) nadane przez Agencję Rynku Rolnego.           

 

Wszelkie informacje dotyczące funduszy promocji produktów rolno–spożywczych, w tym: Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych, formularz deklaracji wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych FPZ_f1 oraz Instrukcja do wypełnienia deklaracji dostępne są na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa www.kowr.gov.pl w dziale Promocja, zakładka Fundusze Promocji. 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie