mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 11 grudzień 2018
Imieniny obchodzą: Waldemar, Damazy

Nauczyciele uczcili swoje święto

 

 

Każdego roku Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, by zwrócić uwagę na wyczerpującą i pełną zaangażowania pracę nauczycieli i pedagogów, tak ważną dla całego społeczeństwa, bo przecież wpływającą na kolejne pokolenia młodych Polaków. Nauczyciele Powiatu Będzińskiego obchodzili swoje święto w poniedziałek 16 października, będąc nie tylko adresatami mnóstwa życzeń i słów wdzięczności, ale również odbierając za znakomite wypełnianie swoich obowiązków wyróżnienia i nagrody.

 

Tegoroczny Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej odbył się w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Uroczystość poprowadziła Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Będzinie Agnieszka Hetman. Obok dyrektorów powiatowych placówek, nauczycieli i pedagogów w uroczystości udział wzięli zagłębiowscy parlamentarzyści – Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel i Senator RP Arkadiusz Grabowski, przekazując gratulacje i wyrazy uznania. Galę swoją obecnością uświetniła też Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Gosiewska, zaś Naczelnik Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego Renata Zmarzlińska-Kulik odczytała list Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej. Kuratorium Oświaty reprezentował starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu Jerzy Godzic.

 

Przybyłych na uroczystość przywitał Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, który podkreślił, jak ważna jest rola nauczycieli w kształtowaniu talentów i postaw młodych ludzi. Powiat Będziński podczas gali reprezentowali również Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Mateusz Drożdżowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Malczewski, Członkowie Zarządu Powiatu - Halina Mentel, Włodzimierz Trzcionka i Rafał Pietrzyk oraz Sekretarz Powiatu Agata Fazan.

 

Centralnym punktem poniedziałkowej uroczystości było uhonorowanie pracy pedagogów Powiatu nagrodami i wyróżnieniami. Jako pierwsze na scenie pojawiły się Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Krystyna Jasińska, którą wyróżniono Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty oraz wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie Jolanta Domańska, która otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

 

Następnie swoje wyróżnienia wręczył Starosta Będzińskiego. Nagrody Starosty w tym roku otrzymali:

 • Wanda Zalejska - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie
 • Agnieszka Hetman - dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie
 • Halina Mieszczanin - dyrektor Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I Stopnia im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Będzinie wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie
 • Anna Augustyńska - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Architektury Krajobrazu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wojkowicach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
 • Beata Będkowska-Czapla - nauczyciel I  Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie
 • Ewa Leszczyńska-Polak - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
 • Katarzyna Dyrda - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu
 • Joanna Bała-Baran - nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi
 • Joanna Belter-Czerniak - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie
 • Mirosława Toll-Wnentrzak - nauczyciel Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie
 • Paweł Barcik  - wicedyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

 

 

Kolejną część gali stanowiły Nagrody Dyrektorów powiatowych szkół i ośrodków. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

 

Nauczyciele: Grażyna Szewczyk, Ewa Stopa, Bożena Morawska-Nagły, Ilona Boroń, Ewa Młynarska-Dąbek, Marian Machowski, Iwona Kawiak, Dorota Pawlik-Nurczyńska, Agnieszka Broda, Agnieszka Marciniak, Katarzyna Latos

Administracja i obsługa: Dorota Ślęzak, Katarzyna Skucha

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie

 

Nauczyciele: Agnieszka Jamro, Małgorzata Kantor–Szczęśniak, Barbara Rudy, Agnieszka Kępińska

 Administracja i obsługa: Grażyna Golicka, Sylwia Szostakowska, Jadwiga Staszak

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie

 

Nauczyciele: Agata Abram, Anna Grabińska-Bernat, Elżbieta Kaszyńska, Robert Kocjan, Renata Piechowicz-Popczyk, Agata Świder

Administracja i obsługa: Małgorzata Denisiuk, Aleksandra Barańska, Danuta Wawulska, Dorota Pajek, Tadeusz Majda

 

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie

 

Nauczyciele: Marcin Baran, Ewa Bargieła, Jolanta Domańska, Bożena Gładysiewicz, Agnieszka Górska-Dworak, Beata Hejnowska, Alina Janczyk, Wioletta Kucharska-Sosnal, Iwona Lara,  Rafał Olszówka, Helena Sikorska, Lidia Taborowska-Jadczyk, Beata Waszczyn, Renata Włodek 

Administracja i obsługa: Urszula Ziętek, Mirosław Machura, Marek Korcz, Elżbieta Potyralska

Emeryci:  Jadwiga Adamus, Grażyna Stępień

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

 

Nauczyciele: Ilona Zagórska, Dorota Kwiecińska, Wojciech Gawron, Aneta Semeniuk, Ewelina Korzec, Dominik Gondorek, Renata Żymirska, Elżbieta Bazańska-Wolska, Iwona Sroga, Lidia Niemczyk

Administracja i obsługa: Joanna Bogacz, Jadwiga Koch, Marek Mańka, Beata Cuda, Teresa Cieśla, Elżbieta Dudek, Maria Kluska

 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu

 

Nauczyciele: Zbigniew Kozak, Małgorzata Mazur, Edyta Będkowska, Olga Dydak

Administracja i obsługa: Elżbieta Wyszyńska, Teresa Pyrzyk, Adam Hutnik

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

 

Nauczyciele: Monika Rachwał, Agnieszka Mańka, Ewa Koścień, Joanna Poczęta-Kubik, Anna Gajdka, Justyna Pitas, Jolanta Wdzięczny, Bartłomiej Czyż, Mariola Koch-Wyderka, Michał Niedbała

Administracja i obsługa: Małgorzata Misiek, Agnieszka Lis-Wiśniewska, Dorota Mirkowska-Zięba, Marzena Wawel

 

Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi

 

Nauczyciele: Joanna Bała-Baran, Grażyna Kolasa, Sylwia Zientarska, Justyna Łoszajć, Dorota Książek, Agnieszka Dereń, Alicja Iwanowska, Małgorzata Łęska, Małgorzata Pawełczyk

Administracja i obsługa: Barbara Gruszka, Iwona Kotulska, Ewa Kubiak, Agnieszka Janus, Ewa Wit

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie

 

Nauczyciele: Małgorzata  Filipowicz, Alina Babczyńska , Joanna Myszkowska–Bielas, Sylwia Mazur, Dorota Podleżyńska, Gabriela Raczyńska, Aleksandra Maciejczyk, Iwona Zajchowska-Mateja

Administracja i obsługa: Teresa Noszka

Emeryci: Danuta Poraj

 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Gołuchowicach

 

Nauczyciele: Agnieszka Kubarska, Ewa Charuza, Aneta Wydmińska, Krzysztof Maziarz, Paweł Korusiewicz

Administracja i obsługa: Jolanta Bacia-Wdowicka, Beata Dziurkowska, Wiesław Nowak

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Będzinie

 

Nauczyciele: Jolanta Jabłońska, Tomasz Hałat, Krzysztofa Urbańska, Anna Łoś

Administracja i obsługa: Żaneta Nowak, Joanna Kozera

Emeryci: Mirosława Ślęzak

 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie

 

Nauczyciele: Kamila Kozieł, Lidia Ściwiarska, Ewa Lewandowska, Lidia Bień

Administracja i obsługa: Sławomir Knapik, Tatiana Kościelna

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

 

Nauczyciele: Monika Falecka, Maria Gocyła, Arkadiusz Hirszberg, Ewa Hurnik, Ewa Kozioł, Patrycja Turoń-Rajkowska

Administracja i obsługa: Olga Bochenek, Jadwiga Podsiadły, Jadwiga Skibińska

 

Na koniec podziękowania złożono nauczycielom, którzy w ubiegłym roku szkolnym zakończyli pracę w szkole i przeszli na emeryturę:

 • Katarzyna Wykusz z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila  Norwida w Będzinie
 • Jadwiga Adamus z Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie
 • Grażyna Stępień z Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie
 • Danuta Poraj ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie
 • Mirosława Ślęzak z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Będzinie

 

Słowa podziękowania za swoją wieloletnią pracę usłyszała również Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie Grażyna Proszczek.

 

 

Galę uświetniły występy wokalne przygotowane przez uczniów i absolwentów będzińskich szkół: Igę Pokorny, Wiktorię Cembrzyńską i Kamila Hofmana (II LO w Będzinie) oraz Darię Olesińską i Paulinę Biernacką (I LO w Będzinie). Ze swoim recitalem wystąpił też jazzowy wokalista Piotr Tłustochowicz, czarująco interpretując znane wszystkim standardy muzyki rozrywkowej.

 

 Paulina Nobis

 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej000
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej0000
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej001
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej002
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej003
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej004
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej005
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej006
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej007
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej008
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej009
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej010
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej011
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej012
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej013
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej014
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej015
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej016
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej017
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej018
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej019
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej020
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej021
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej022
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej023
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej024
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej025
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej026
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej027
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej028
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej029
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej030
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej031
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej032
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej033
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej034
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej035
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej036
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej037
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej038
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej039
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej040
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej041
 • 2017_10_16_Powiatowy_Dzien_Edukacji_Narodowej042

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie