mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 16 lipiec 2018
Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

Sanitariuszka „Inka” patronem szkoły w Będzinie

 

 "Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba"

 


19 września br. z Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie miała miejsce szczególna uroczystość. Uczniowie, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna zdecydowali o wyborze patrona szkoły. Rada Powiatu Będzińskiego na mocy uchwały nr XXXIII/355/2017 z dnia 13 września 2017 r., nadała Technikum nr 2 i Branżowej Szkole I Stopnia, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych imię Danuty Siedzikówny „Inki” z dniem 19 września 2017 roku.


Danuta Siedzikówna była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Urodziła się 3 września 1928 r. we wsi Guszczewina na Podlasiu. W struktury Armii Krajowej wstąpiła w 1943 r. Do 5. Wileńskiej Brygady AK dołączyła w czerwcu 1945 r., kiedy razem z innymi pracownikami Nadleśnictwa w Narewce została odbita z rąk NKWD i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. Do oddziału ponownie dołączyła wiosną 1946 r. Dostała przydział sanitariuszki do szwadronu dowodzonego przez Zdzisława Badochę „Żelaznego”. Ostatnią misją „Inki” była podróż do Malborka, Gdańska i Olsztyna po zaopatrzenie medyczne. Aresztowana została w lokalu konspiracyjnym w nocy z 19 na 20 lipca 1946 r. w Gdańsku-Wrzeszczu. Zginęła, zabita strzałem z pistoletu dowódcy plutonu egzekucyjnego, 28 sierpnia 1946 r. w Gdańsku. Miała niecałe 18 lat. Skazana została dwukrotnie na „karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa”, zgodnie z wnioskiem oskarżenia. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Postanowieniem z dnia 10 czerwca 1991 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku uznał za nieważny wyrok wydany w sprawie „Inki”, ponieważ – jak stwierdzono w sentencji wyroku – Danuta Siedzikówna działała na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. 28 sierpnia 2016 r. odbył się pogrzeb „Inki”. Ceremonia miała charakter państwowy.


Uroczystości nadania będzińskiej szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki” rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie, podczas której został poświęcony sztandar szkoły.


Po nabożeństwie wszyscy goście, nauczyciele, uczniowie i absolwenci udali się Zespołu Szkół, gdzie o godzinie 10:30 rozpoczęła się druga część uroczystości. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego zebranych gości przywitała Dyrektor ZST-U Halina Mieszczanin. Wśród przybyłych wymienić należy: zagłębiowskich parlamentarzystów Posła na Sejm RP Waldemara Andzela, Senatora RP Arkadiusza Grabowskiego oraz reprezentantów Poseł na Sejm RP Ewy Malik oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej. Na uroczystość przybyli również: Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, przedstawiciele Powiatu Będzińskiego Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, Wicestarosta Sebastian Szaleniec, Członkowie Zarządu Powiatu: Halina Mentel, Włodzimierz Trzcionka, Rafał Pietrzyk, Radni Powiatu Będzińskiego: Katarzyna Maciejewska, Lidia Polak i Henryk Flak wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Mateuszem Drożdżowskim, Prezydent Miasta Będzin Łukasz Komoniewski, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie kpt. Arkadiusz Spera, pełniący obowiązki Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Tadeusz Cichosz. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Katowickiego Oddziału IPN dr Andrzej Sznajder, przedstawiciele szkół wyższych i duchowieństwa, Prezes Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Sekretarz Powiatu Agata Fazan, naczelnicy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta, dyrektorzy szkół i placówek Powiatu Będzińskiego. Gośćmi honorowymi dzisiejszej uroczystości byli członkowie rodziny Danuty Siedzikówny: Anna Tertel oraz Hanna i Maciej Pawełkowie.


Akt nadania imienia szkole odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Mateusz Drożdżowski. Wręczył również na ręce Pani Dyrektor tablicę upamiętniającą przyjęcie uchwały i nadanie imienia szkole. Następnie sztandar ufundowany przez Radę Miejską Będzina, przekazał uczniom ZST-U Prezydent Miasta Będzin Łukasz Komoniewski. Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest biało-czerwony. Umieszczone jest na nim godło państwowe. Awers jest w kolorze granatowym. Znajduje się na nim portret Danuty Siedzikówny „Inki”.
Uczniowie złożyli ślubowanie, natomiast Pani Dyrektor wyznaczyła Dzień Patronki w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych na 19 września.


Momentem szczególnym dzisiejszej uroczystości była chwila wspomnień o Danucie Siedzikównie. Najpierw głos zabrali członkowie najbliższej rodziny „Inki”, następnie laudację wygłosił Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, Krzysztof Drażba.


Uczniowie zaprezentowali montaż artystyczny dotyczący Danuty Siedzikówny, część artystyczna obejmowała również występy uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu.


Na zakończenie dzisiejszej uroczystości zgromadzeni goście zapoznali się z wystawą Instytutu Pamięci Narodowej „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna »Inka« 1928–1946”. Otwarta została również stała ekspozycja w bibliotece szkolnej dotycząca patronki szkoły. W holu szkoły, obok miejsca ekspozycji sztandaru, odsłonięto tablicę upamiętniającą dzisiejsze święto.

 


Joanna Mędrzak
Foto: Marek Czekajski, Katarzyna Kieras


 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki001
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki002
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki003
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki004
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki005
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki006
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki007
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki008
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki009
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki010
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki011
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki012
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki013
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki014
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki015
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki016
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki017
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki018
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki019
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki020
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki021
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki022
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki023
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki024
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki025
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki026
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki027
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki028
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki029
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki030
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki031
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki032
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki033
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki034
 • 2017_09_19_Nadanie_Imienia_Inki035

 

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie