mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 16 lipiec 2018
Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

Problem z dzikami w Powiecie Będzińskim

 

W poniedziałek 11 września w Starostwie Powiatowym w Będzinie odbyło się spotkanie zorganizowane na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie Grażyny Matusz. Jego tematem było omówienie zagrożenia wystąpienia ASF - afrykańskiego pomoru świń oraz problem redukcji populacji dzików na terenach Powiatu Będzińskiego. Powiat Będziński podczas spotkania reprezentowali Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym Jarosław Burzawa oraz Naczelnik Wydziału Środowiska i Leśnictwa Anna Pala. Na spotkanie stawili się również przedstawiciele ościennych gmin, Lasów Państwowych oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Tematem przewodnim było zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa ASF, a także omówienie problemu ciągle rosnącej populacji dzików. Ich duża liczba staje się uciążliwa dla mieszkańców, jak i rolników, którzy coraz częściej zawiadamiają służby o wyrządzonych szkodach.

 

W styczniu 2014 r. na terytorium Litwy stwierdzono 2 przypadki wirusa ASF u dzików, natomiast w dniu 17 lutego 2014 r. potwierdzono pierwszy przypadek wirusa ASF u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Łącznie od 17 lutego 2014 r. do 1 grudnia 2016 r. stwierdzono 145 przypadków ASF u dzików oraz 23 ogniska ASF u świń, zlokalizowane na obszarze trzech województw: podlaskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego. W latach 2014-2015 stwierdzono ogniska oraz przypadki ASF u dzików na terytorium Litwy, Łotwy i Estonii. Odnotowano również wzrost liczby przypadków ASF u dzików i liczby ognisk ASF u świń na Ukrainie. Istnieje duże prawdopodobieństwo dalszego szerzenia się wirusa ASF w szczególności wśród zwierząt wolno żyjących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach nadbałtyckich. Z uwagi na duże kompleksy leśne na granicy między państwami nadbałtyckimi a Białorusią oraz znaczący ruch osobowy i tranzytowy między tymi państwami, zwiększa się ryzyko nielegalnego przewiezienia produktów żywnościowych skażonych wirusem lub przeniesienia wirusa przez środki transportu lub podróżnych.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii wraz z przedstawicielami Lasów Państwowych i Kół Łowieckich zwrócili się do władz państwowych oraz samorządowych o podjęcie decyzji w sprawie sanitarnego bądź redukcyjnego odstrzału dzików. Zawiłość przepisów w tym zakresie nie pozwoliła jednak na wypracowanie jednomyślnego stanowiska, w związku z tym w najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie w tej sprawie.

 

Łukasz Kasprzyk

 

  • 2017_09_11_Konferencja_ASF001
  • 2017_09_11_Konferencja_ASF002
  • 2017_09_11_Konferencja_ASF003
  • 2017_09_11_Konferencja_ASF004
  • 2017_09_11_Konferencja_ASF005

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie