mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 maj 2018
Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Tomasz Kmita - Pierwszy w Działaniu

14 kwietnia, w Dniu Ludzi Bezdomnych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie dokonano wręczenia wyjątkowego odznaczenia – odznaki honorowej Primus In Agendo. To wspaniałe wyróżnienie otrzymał lokalny społecznik i działacz charytatywny - pan Tomasz Kmita.

 

 

Odznaka Primus In Agendo jest honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom lub instytucjom za działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Nadaje ją minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

 

Inicjatorami nadania panu Tomaszowi Kmicie tego zaszczytnego wyróżnienia są Senatorowie RP Arkadiusz Grabowski oraz Czesław Ryszka. Złożyli oni wniosek, który spotkał się z pozytywną odpowiedzią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

 

Powiat Będziński miał przyjemność użyczyć sali sesyjnej, gdzie odbyło się wręczenie odznaki. Gości przywitał i władze Powiatu reprezentował Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, który podkreślił konieczność działalności dobroczynnej na rzecz ubogich, przekazując jednocześnie panu Tomaszowi Kmicie serdeczne podziękowania za jego postawę i wielkie serce. W uroczystości wzięli również udział Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Senatorowie RP: Arkadiusz Grabowski i Czesław Ryszka, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Niewiara, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie Patrycja Gruca-Hołota, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie kpt. Arkadiusz Spera, radna powiatowa Katarzyna Maciejewska oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Przystań" i Jurajsko-Śląskiego Stowarzyszenia „Dom Europejski".

 

- Dzisiejsze wyróżnienie odbieram jako uznanie nie tylko dla mojej pracy, ale jako nagrodę dla całego Stowarzyszenia. Jest to potwierdzenie słuszności obranej przez nas drogi i standardów przestrzeganych w naszym domu. (…) Nie ukrywam, że czuję się nieco zakłopotany, otrzymując to wyróżnienie. Nigdy dotąd nie uważałem bowiem mojej działalności za wyjątkową, nie czułem się nigdy lepszym od innych wykonujących podobną pracę. Byłem przekonany, że moje osobiste podejście do osób bezdomnych oraz znajdujących się na różnego rodzaju zakrętach życiowych, pełne empatii, cierpliwości i zrozumienia jest czymś oczywistym i powszechnym. Liczą się przede wszystkim ludzie. Największą satysfakcję odczuwam wtedy, gdy z ust któregoś z moich podopiecznych słyszę słowa: dziękuję panie kierowniku dużo mi pan pomógł lub panie kierowniku jest pan w porządku. Te właśnie chwile dają mi poczucie sensu i celowości mojej pracy, a jednocześnie chęć do jej kontynuowania – powiedział odznaczony Tomasz Kmita.

 

Paulina Nobis

zdjęcia: Katarzyna Kieras

 

  • 2017_04_14_Primus_in_Agendo001
  • 2017_04_14_Primus_in_Agendo002
  • 2017_04_14_Primus_in_Agendo003
  • 2017_04_14_Primus_in_Agendo004
  • 2017_04_14_Primus_in_Agendo005
  • 2017_04_14_Primus_in_Agendo006
  • 2017_04_14_Primus_in_Agendo007

 

Tomasz Kmita - absolwent Politechniki Częstochowskiej, ukończył również studia magisterskie na kierunku zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi. Posiada też tytuł pracownika socjalnego uzyskany w Policealnej Szkole Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Katowicach.

W 2003 r. rozpoczął pracę jako pracownik, a następnie kierownik noclegowni w Sosnowcu. Dwa lata później objął funkcję kierownika Domu dla Bezdomnych „Caritas” w Będzinie-Łagiszy. Dał się tam poznać jako efektywny i sprawny zarządca oraz wyrozumiały i współczujący człowiek. Prowadził on też współpracę z MOPS-ami i innymi tego rodzaju instytucjami organizując imprezy integracyjne skierowane do osób samotnych.

Po zakończeniu pracy w „Caritasie” Tomasz Kmita rozpoczął nowy etap działalności społecznej jako wolontariusz w Stowarzyszeniu „Przystań”. Podjął się zadania prowadzenia nowo otwartego Domu dla Bezdomnych w Będzinie-Grodźcu. Doprowadził on do remontu starego budynku, wiele prac wykonując własnoręcznie. Cieszy się on znakomitą reputacją wśród osób bezdomnych – po otwarciu placówki w Grodźcu wielu jego byłych podopiecznych zdecydowało się zamieszkać w prowadzonym teraz przez niego domu.

Idealnym dopełnieniem charakterystyki osoby Tomasza Kmity jest wykonywana przez niego praca zawodowa. Od 2008 r. jest on strażakiem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na stanowisku ratownik-kierowca.

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie