mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 10 grudzień 2018
Imieniny obchodzą: Julia, Judyta, Daniel

 

Spotkanie organizacyjne dot. powołania Zespołu ds. Seniorów

 

 

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Będzinie odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie powołania Zespołu ds. Seniorów. Na zaproszenie Starosty Będzińskiego Arkadiusza Watoły udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele seniorów z terenu Powiatu Będzińskiego zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów i Rencistów, Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz lokalnych stowarzyszeniach seniorów. W spotkaniu uczestniczyli także Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Marek Kopczacki oraz pracownik Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego Agnieszka Zapora. 

Zespół ds. Seniorów będzie organem o charakterze opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Starosty Będzińskiego stanowiącym forum w sprawach dotyczących seniorów. Zespół ten będzie reprezentacją organizacji zrzeszających seniorów, organizacji społecznych i pozarządowych i instytucji publicznych, które działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów. Celem działania Zespołu będzie służenie społeczności seniorów oraz wspieranie i reprezentowanie ich zbiorowych interesów m.in. poprzez:

  • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji seniorów oraz do zaspokajania potrzeb tej grupy społecznej,
  • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań w perspektywie krótko i długoterminowych działań na rzecz seniorów,
  • zgłaszanie uwag, opinii, wniosków i zajmowanie stanowisk w sprawie działań władz Powiatu Będzińskiego na rzecz seniorów,
  • rozpatrywanie zgłoszonych przez seniorów problemów i oczekiwań,
  • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych,
  • rozpowszechnianie wśród seniorów informacji o działaniach władz Powiatu Będzińskiego na rzecz seniorów,
  • dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych.

W trakcie spotkania omówiono także propozycje wspólnych działań skierowanych do najstarszych mieszkańców powiatu, które będą realizowane w bieżącym roku.

Zdaniem wszystkich zebranych takie spotkania oraz stała współpraca i wymamiana doświadczeń jest bardzo potrzebna. Jesteśmy przekonani, że powołanie Zespołu ds. Seniorów wzmocni współpracę i integrację seniorów z samorządem powiatowym i przyniesie wymierne korzyści.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie